مدل نما

اوج هیجان صنعت سمنت پلاست فراوانی انواع مدلهای نما میباشد.
این محصولات از جنس بتن پلیمری-نانویی با الیاف پلی پروپیلن میباشند که به علت قیمت مناسب و تنوع رنگ بالا و مقاومت در برابر شرایط نامساعد جوی جایگاه مناسبی در صنعت ساختمان دارند.

سنگ مصنوعی نما کدTH

سنگ مصنوعی نما کدTH

سنگ طرح آجری مدل نما بتن پلیمری نانو طول 58 در عرض 38 - سنگ رادین

سنگ مصنوعی نما مدل آجری ترکیبی

سنگ مصنوعی نما مدل پرنیان آنتیک

سنگ مصنوعی نما مدل پرنیان آنتیک

سنگ طرح پرنیان 2 مدل نما بتن پلیمری نانو طول 25 در عرض 25 - سنگ رادین

سنگ مصنوعی نما مدل پرنیان۲

سنگ طرح پوست درختی مدل نما بتن پلیمری نانو طول 60 در عرض 40 - سنگ رادین

سنگ مصنوعی نما مدل پوست درختی

سنگ طرح زنبق مدل نما بتن پلیمری نانو طول 25 در عرض 25 - سنگ رادین

سنگ مصنوعی نما مدل زنبق

سنگ طرح ژینوس مدل نما بتن پلیمری نانو

سنگ مصنوعی نما مدل ژینوس

سنگ طرح ستاره مدل نما بتن پلیمری نانو طول 45 در عرض 45 - سنگ رادین

سنگ مصنوعی نما مدل ستاره

سنگ طرح سورنا مدل نما بتن پلیمری نانو طول 10 در عرض 10 - سنگ رادین

سنگ مصنوعی نما مدل سورن

سنگ طرح صخره ای کدSD مدل نما بتن پلیمری طول 52 در عرض 10 - سنگ رادین

سنگ مصنوعی نما مدل صخره SD

فهرست